KE

111

 
 
1100 .
+
 
 
1800 .
+
 
 

115

2700 .
+
 
 

160

850 .
+
 
 
, , ( ) - ! .